Lederudvikling

Organisationsudvikling

Psykisk arbejdsmiljø

Viden, sparring og muligheder – ledercoaching anvendes både af nyere ledere og ledere med mange års erfaring. I ledercoaching benyttes der personlig feedback, organisatoriske modeller eller erhvervspsykologiske redskaber, der letter den daglige ledelse. Fra kompleksitet til følgeskab der virker i praksis.

Management har fokus på den daglige drift, hvor opgaverne udføres og virksomheden kører. Leadership handler om helheden. Om evnen til at inspirere andre til at følge efter. Om evnen til at håndtere kort- og langsigtede mål. Om at omsætte værdier og visioner til konkrete handlinger. Med fokus på både management og leadership opnår du et bedre resultat.

Ledelse i forandringer handler om mennesker og om de menneskelige følelser og efterfølgende handlinger. Forandringer kan skabe uro i de menneskelige systemer. Det kræver bevidst arbejde, for at du som leder kan gennemføre de forandringer, der ønskes. En organisationspsykolog giver dig redskaber til at kunne implementere forandringerne med succes.

Lederen kan først virkelig være leder, når han forstår sig selv som menneske, hvor man selv tager et standpunkt. At lederen træder ud af ledelsesteorier og skyggen over i sin egen karakter og ind i det personlige lederskab. Den personlige forståelse skaber muligheden for, at lederskab bliver en sammensmeltning af lederens egenskaber og den ledelsesrolle der er nødvendig for organisationen. Vil du arbejde med dit personlige lederskab kontakt en organisationspsykolog.

I denne effektiviseringstid er fusioner en vej til overlevelse. Det påvirker både arbejdsstrukturer, ledelsen, kulturen, relationerne og organisationens retning. Der er mange faktorer, der skal smeltes sammen. Det alle parameter har til fælles, er de menneskelige ressourcer. Uanset hvilken vinkel fusionen angribes fra, er viden fra organisationspsykologien behjælpelig og med til at skabe en god proces.

Ideen til forandringen hvori den fødes, den større sammenhæng omkring forandringen, eller forståelsen af hvordan den gennemføres, er væsentlige dele af succesen. Forandringer har både et mentalt planlægningsniveau, et praksisnært og følelsesorienteret niveau, der afhænger af den enkelte medarbejder og graden af modstand.

En organisation der har arbejdet med at gennemføre og implementere en strategi kan opleve, at det er vanskeligt at gennemføre i det praksisnære arbejde. Organisationen og omverden er kompleks og omskiftlig. Der eksisterer mange forskellige retninger inden for strategiudvikling, men en tilgang hvor der er fokus både på strategien og medarbejderinvolvering, er væsentligt.

Ønsker I at udvikle jer fra et team til High Performance team, så skal I kende hinandens styrker og kompetencer, så i kan optimere samarbejdet og nå organisationens mål. Teamudvikling handler i høj grad om udsyn, indsigt og samlet overblik. Derfor er udvikling omkring samarbejde, styrker, relationer, kerneopgaver og kommunikation centralt i alle High Performance teams.

Supervision handler om, at omsætte teoretisk viden ud fra de forskellige referencerammer (systemisk, narrativ, psykodynamisk, eksistentiel) til et metodisk repertoire i udførelsen af kerneopgaven. Alt sammen vinkler og metoder, som er befordrende for den faglige udvikling. Supervision gives til alle faggrupper både i grupper og individuelt.

Coaching er relevant for alle, der ønsker at nå et bestemt mål. Et mål om større tilfredsstillelse og overensstemmelse mellem privatliv og arbejdsliv. Det er dig, som sætter dagsorden for coachingen. Måske har du brug for en værktøjsorienteret udviklingsproces -måske en mere personlig proces. I coaching anvendes der både psykologiske metoder og redskaber til at hjælpe dig videre med din udfordring.

Samtaler er til dig der har en henvisning fra lægen eller en sundhedsforsikring. Samtaler kan omhandle alt fra sorg, depression, angst, stress, overfald, fyring, skilsmisse, til lavt selvværd. Ønsker du at have en hverdag, hvor du er mere glad og har overskud, så ring og book en tid.

Den traditionelle APV kan i visse tilfælde være en hæmsko til konkrete handlinger i en almindelig hverdag. Ønsker I, at organisationen anvender APV’en og denne form for data til at skabe forandringer, kan en dialogrettet tilgang anbefales.

I første fase er der fokus på at sænke stressniveauet gennem stresslindrende aktiviteter. I fase to arbejdes der med psykologiske teknikker og redskaber til at skabe nye håndteringsstrategier. I sidste fase vendes blikket mod måden at tilgå arbejdet på, så fremtidig stress undgåes. Se fasemodellen under artikler.

Konflikter er en naturlig del af en organisation. Men det er nødvendigt at skride til handling, når konflikter dræner samarbejdet og påvirker udførelsen af kerneopgaverne. Konflikter får ofte ”sit eget liv”. Det handler derfor om, at adskille personen fra konflikten og finde muligheder for en ny fortælling, som kan genskabe samarbejdet. Konflikter kræver tæt opfølgning fra ledelsen både før, under og efter.

En mægling er et møde mellem to eller flere personer, der oplever problemstillinger, som er vanskelige at løse alene. Mæglerens rolle er at hjælpe de implicerede med at tale om de svære ting og bistå med at skabe dialog. Mægleren sikrer at problemet udredes, og at de reelle hensigter kommer frem. Deltagerne bliver hjulpet til at finde muligheder og alternative fortællinger med et fremadrettet blik.

I proceskonsultation tages der udgangspunkt i en systemisk og narrativ referenceramme, der med sine ideer om kommunikation, relationer og fortællinger tilbyder begreber og perspektiver på fastlåste organisatoriske udfordringer. Ud fra denne tilgang bliver det muligt at konstruere en proces, hvor medarbejdere og ledere involveres i løsningen.

Akut krisehjælp udbydes til enkeltpersoner, grupper og ledelse. Krisehjælpen afhænger af, hvilken form for krise der er opstået. Har vedkommende været udsat for eller været vidne til en alvorlig ulykke, en brand, fysisk eller psykisk vold, trusler om vold eller anden lignende belastning, kan det udløse en krisereaktion, som kan afhjælpes ved krisehjælp.

Meditation har fået fornyet opmærksomhed, og der er mange forskellige meditationsformer. I denne form arbejdes der ud fra, at hjernen og kroppen afslappes via fokus på teknikker til åndedrættet og tømning af tanker. Heri opnår man en fysiologisk tilstand, hvor man bevidst frigiver stresslindrende hormoner. Du lærer at gå fra overlevelse til overskud.

En trivselsundersøgelse kan give mange forskellige data. Når du kigger på denne mængde data, er det vigtigt, at du ved, hvad du kigger efter samtidig med, at du er opmærksom på, hvad du skal handle på. Er du i tvivl, kan en organisationspsykolog hjælpe dig hele vejen fra data til handling og implementering heraf.

Arbejdsglæden er erhvervslivets skjulte skat. Har du arbejdsglæde, har du mere energi, du er glad og mere produktiv. Du smitter også alle dem omkring dig til at få arbejdsglæde, fordi positive følelser påvirker dine omgivelser. Har du lyst til at sætte fokus på arbejdsglæde og finde de skjulte skatte?

I social kapital er der fokus på samarbejde, tillid og retfærdighed. Herigennem skabes der gode relationer omkring løsningen af kerneopgaverne. Det er dog en linedans at opretholde et godt samarbejde, hvor der er tillid og retfærdighed mellem alle. Oplever du at et eller flere af parametrene halter, så få hjælp til at holde balancen.

Ydelser

Lederudvikling · Organisationsudvikling · Psykisk arbejdsmiljø  Samtaler

 

Samtaler

Samtaler er til dig der har en henvisning fra lægen eller en sundhedsforsikring.  Samtaler kan omhandle alt fra sorg, depression, angst, stress, overfald, fyring, skilsmisse, til lavt selvværd.  Ønsker du at have en hverdag, hvor du er mere glad og har overskud, så ring og book en tid. Se en anbefaling under referencer.

Lederudvikling:

Personligt lederskab, drift ledelse, forandringsledelse, management og leadership. Begreberne er mange, og for hver retning inden for organisationspsykologien, er der et nyt begreb og en ny teori. Lederudvikling handler om, at ledelse bliver lettere at omsætte i en kompleks hverdag, hvor der er fokus på effektivisering.

Ledercoaching 

Viden, sparring og muligheder – ledercoaching anvendes både af nyere ledere og ledere med mange års erfaring. I ledercoaching benyttes der personlig feedback, organisatoriske modeller eller erhvervspsykologiske redskaber, der letter den daglige ledelse. Fra kompleksitet til følgeskab der virker i praksis. Se en anbefaling under referencer.

Management  

Management har fokus på den daglige drift, hvor opgaverne udføres og virksomheden kører. Leadership handler om helheden. Om evnen til at inspirere andre til at følge efter. Om evnen til at håndtere kort- og langsigtede mål. Om at omsætte værdier og visioner til konkrete handlinger. Med fokus på både management og leadership opnår du et bedre resultat.

Forandringsledelse 

Ledelse i forandringer handler om mennesker og om de menneskelige følelser og efterfølgende handlinger. Forandringer kan skabe uro i de menneskelige systemer. Det kræver bevidst arbejde, for at du som leder kan gennemføre de forandringer, der ønskes. En organisationspsykolog giver dig redskaber til at kunne implementere forandringerne med succes.

Personligt Lederskab

Den stærkeste leder er en person, der forstår sig selv som menneske og tør tage et standpunkt. Tør træde ud af diverse ledelsesteorier og ind i det personlige lederskab. Den personlige forståelse skaber mulighed for, at lederskab bliver en sammensmeltning af lederens egenskaber og den ledelsesrolle, der er nødvendig for organisationen. Se en anbefaling under referencer.

 

Organisationsudvikling:

En velfungerende og levende organisation er i evig udvikling. Trivsel og resultater skabes når organisationen og alle parter fungerer i optimalt samspil. Det er væsentligt at have øje for kompleksiteten omkring organisationsudvikling for at kunne lykkes med at løse kerneopgaverne.

Fusioner

I denne effektiviseringstid er fusioner en vej til overlevelse. Det påvirker både arbejdsstrukturer, ledelsen, kulturen, relationerne og organisationens retning. Der er mange faktorer, der skal smeltes sammen. Det alle parameter har til fælles, er de menneskelige ressourcer. Uanset hvilken vinkel fusionen angribes fra, er viden fra organisationspsykologien behjælpelig og med til at skabe en god proces.

Forandringer

Ideen til forandringen hvori den fødes, den større sammenhæng omkring forandringen, eller forståelsen af hvordan den gennemføres, er væsentlige dele af succesen. Forandringer har både et mentalt planlægningsniveau, et praksisnært og følelsesorienteret niveau, der afhænger af den enkelte medarbejder og graden af modstand.

Strategi

En organisation der har arbejdet med at gennemføre og implementere en strategi kan opleve, at det er vanskeligt at gennemføre i det praksisnære arbejde. Organisationen og omverden er kompleks og omskiftlig. Der eksisterer mange forskellige retninger inden for strategiudvikling, men en tilgang hvor der er fokus både på strategien og medarbejderinvolvering, er væsentligt.

Teamudvikling

Ønsker I at udvikle jer fra et team til High Performance team, så skal I kende hinandens styrker og kompetencer, så i kan optimere samarbejdet og nå organisationens mål. Teamudvikling handler i høj grad om udsyn, indsigt og samlet overblik. Derfor er udvikling omkring samarbejde, styrker, relationer, kerneopgaver og kommunikation centralt i alle High Performance teams.

Proceskonsultation

I proceskonsultation tages der udgangspunkt i en systemisk og narrativ referenceramme, der med sine ideer om kommunikation, relationer og fortællinger tilbyder begreber og perspektiver på fastlåste organisatoriske udfordringer. Ud fra denne tilgang bliver det muligt at konstruere en proces, hvor medarbejdere og ledere involveres i løsningen.

Supervision 

Supervision handler om, at omsætte teoretisk viden ud fra de forskellige referencerammer (systemisk, narrativ, psykodynamisk, eksistentiel) til et metodisk repertoire i udførelsen af kerneopgaven. Alt sammen vinkler og metoder, som er befordrende for den faglige udvikling. Supervision gives til alle faggrupper både i grupper og individuelt. Se en anbefaling under referencer.

Coaching

Coaching er relevant for alle, der ønsker at nå et bestemt mål. Et mål om større tilfredsstillelse og overensstemmelse mellem privatliv og arbejdsliv. Det er dig, som sætter dagsorden for coachingen. Måske har du brug for en værktøjsorienteret udviklingsproces -måske en mere personlig proces. I coaching anvendes der både psykologiske metoder og redskaber til at hjælpe dig videre med din udfordring. Se en anbefaling under referencer.

 

Psykisk arbejdsmiljø:

APV 

Den traditionelle APV kan i visse tilfælde være en hæmsko til konkrete handlinger i en almindelig hverdag. Ønsker I, at organisationen anvender APV’en og denne form for data til at skabe forandringer, kan en dialogrettet tilgang anbefales.

Stresshåndtering 

I første fase er der fokus på at sænke stressniveauet gennem stresslindrende aktiviteter. I fase to arbejdes der med psykologiske teknikker og redskaber, så situationen kan ændres og håndteres. I sidste fase vendes blikket mod fremtiden, og de forebyggende muligheder kortlægges. Se en anbefaling under referencer.

Konflikthåndtering 

Konflikter er en naturlig del af en organisation. Men det er nødvendigt at skride til handling, når konflikter dræner samarbejdet og påvirker udførelsen af kerneopgaverne. Konflikter får ofte ”sit eget liv”. Det handler derfor om, at adskille personen fra konflikten og finde muligheder for en ny fortælling, som kan genskabe samarbejdet. Konflikter kræver tæt opfølgning fra ledelsen både før, under og efter.

Mægling 

En mægling er et møde mellem to eller flere personer, der oplever problemstillinger, som er vanskelige at løse alene. Mæglerens rolle er at hjælpe de implicerede med at tale om de svære ting og bistå med at skabe dialog. Mægleren sikrer at problemet udredes, og at de reelle hensigter kommer frem. Deltagerne bliver hjulpet til at finde muligheder og alternative fortællinger med et fremadrettet blik.

Krisehjælp

Akut krisehjælp udbydes til enkeltpersoner, grupper og ledelse. Krisehjælpen afhænger af, hvilken form for krise der er opstået. Har vedkommende været udsat for eller været vidne til en alvorlig ulykke, en brand, fysisk eller psykisk vold, trusler om vold eller anden lignende belastning, kan det udløse en krisereaktion, som kan afhjælpes ved krisehjælp.

Meditation

Meditation har fået fornyet opmærksomhed, og der er mange forskellige meditationsformer. I denne form arbejdes der ud fra, at hjernen og kroppen afslappes via fokus på teknikker til åndedrættet og tømning af tanker. Heri opnår man en fysiologisk tilstand, hvor man bevidst frigiver stresslindrende hormoner. Du lærer at gå fra overlevelse til overskud. 

Trivselsundersøgelse

En trivselsundersøgelse kan give mange forskellige data. Når du kigger på denne mængde data, er det vigtigt, at du ved, hvad du kigger efter samtidig med, at du er opmærksom på, hvad du skal handle på. Er du i tvivl, kan en organisationspsykolog hjælpe dig hele vejen fra data til handling og implementering heraf.

Arbejdsglæde

Arbejdsglæden er erhvervslivets skjulte skat. Har du arbejdsglæde, har du mere energi, du er glad og mere produktiv. Du smitter også alle dem omkring dig til at få arbejdsglæde, fordi positive følelser påvirker dine omgivelser. Har du lyst til at sætte fokus på arbejdsglæde og finde de skjulte skatte?

Social kapital

I social kapital er der fokus på samarbejde, tillid og retfærdighed. Herigennem skabes der gode relationer omkring løsningen af kerneopgaverne. Det er dog en linedans at opretholde et godt samarbejde, hvor der er tillid og retfærdighed mellem alle. Oplever du at et eller flere af parametrene halter, så få hjælp til at holde balancen.