Profilen bag Inspires

Anna-Mette Thomsen har fra barnsben altid drømt om at blive psykolog, fordi hun gerne ville hjælpe andre.  I de unge år gjorde hun rent på Slagteriet i Esbjerg. Det gjorde et stort indtryk på Anna-Mette, her blev hun optaget af at kombinere effektiv drift med trivsel og godt arbejdsmiljø. I dag er hun motiveret af at omsætte mottoet >Alle mennesker er værdifulde< fra teori til praksis.

 

Anna-Mette Thomsen er grundlægger og ejer af virksomheden INSPIRES, der blev etableret i 2006. Hun er uddannet psykolog (cand.psyk.) fra Århus Universitet med speciale i coaching indenfor det arbejds- og organisationspsykologiske felt. Hun er godkendt som autoriseret psykolog af Psykolognævnet og international autoriseret coach.

 

Hun er den eneste specialist og supervisor indenfor arbejds- og organisationspsykologi i Esbjerg, hvilket er det højeste niveau af efteruddannelse blandt psykologer. En specialistuddannelse er en længerevarende uddannelse på kandidatniveau, Anna-Mettes faglige udvikling er altid i højsædet, hun tager løbende nye uddannelser. Hendes kernekompetence er strategisk planlægning og processkabende teknikker, der skaber resultater.

 

Målrettet, inspirerende og innovativ - nøgleord for Anna-Mette Thomsen i rollen som underviser og foredragsholder. Hendes specialiserede tilgang til psykologi, forskning og coaching betyder, at hun kan tilbyde en varieret pallette af diverse forløb både i individuel terapi eller kurser for ledere, medarbejdere og organisationer.

 

Et fagligt stærkt netværk binder trådene sammen så INSPIRES også er i stand til at tilbyde rådgivning ved større  konsulentopgaver. Anna-Mette samarbejder med andre specialister, hvor de flytter virksomheder. Målet er at skabe glade mennesker og sunde virksomheder.

 

Anna-Mette er forhåndsgodkendt af arbejdstilsynet.

 

Anna-Mette er medlem af Dansk Psykolog Forening, Organisationspsykologisk Selskab og Selskab for Evidensbaseret coaching. Hun er desuden uddannet proceskonsulent indenfor det narrative og systemiske felt, specialistudannet fra Design & Drive, projektlederuddannet, uddannet i testpsykologi, kognitiv terapi, og instruktør i  mindfulness. Hun er påbegyndt endnu en specialist uddannelse i psykotraumatologi.

 

I 2016 tiltrådte en bestyrelse med fokus på at udvikle Inspires som forretning. Kræn Platz Thomsen er den fungerende bestyrelsesformand, han kan kontaktes på kp@inspires.dk