Kunderne oplyses pr. 1 januar 2019 om klagemulighederne over psykologbehandling, hvis kunden ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling, kan klagen indbringes til Styrelsen for Patientklager.

 

Klager kan ligeledes også fremsættes for Psykolognævnet, som er tilsynsmyndighed for autoriserede psykologer.

 

Ønsker kunden at klage over forhold vedrørende praksisoverenskomsten (POK), kan jeg henvende mig direkte til den region, hvor psykologen har sin praksis. Klagen behandles i det regionale samarbejdsvalg. Sagens parter kan anke afgørelsen til Landssamarbejdsudvalget.