Hvad er en utilsigtet hændelse

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der optræder i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, og som medfører skade eller risiko for skade på kunden.

 

Psykologen hos Inspires er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser, som psykolo­gen selv er impliceret i og hændelser, som psykologen får kendskab til, er sket hos andre sundhedspersoner.

 

Psykologen skal rapportere utilsigtede hændelser, som har konsekvenser for klienten og utilsigtede hændelser, der sker i forbindelse med sektorovergan­ge, jf. Vejledning om utilsigtede hændelser.

 

Utilsigtede hændelser i forbindelse med anvendelse af medicinsk udstyr eller infektioner skal også rapporteres, hvis psykologen får kendskab til det. Alle øvrige utilsigtede hæn­delser kan rapporteres.

 

Utilsigtede hændelser rapporteres i overensstemmelse med kravene i lovgiv­ningen på Dansk Patientsikkerhedsdatabase på www.stps.dk, og psykologen sikrer håndtering af og opfølgning på utilsigtede hændelser.

 

Er du i tvivl ret henvendelse til psykologen.